Tuesday, 27/09/2022 - 21:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Phúc Tân
Quyết định: Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời " Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Văn bản liên quan