Tuesday, 27/09/2022 - 20:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Phúc Tân
Hướng dẫn liên nghành về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)
Văn bản liên quan